{ 'anonymize_ip': true }

woensdag 7 oktober 2020

#7zussendeken, deel 3 Star

#7zussendeken, deel 3, Star


Op 16 september liet ik mijn "kindje" los, de 7 zussen deken. Vanaf dat moment is het patroon te downloaden via Ravelry, je vindt het hier.

On September 16 I let her go, my "baby", since then the pattern 7 sisters blanket is available on Ravelry, you can find it here.

Iedere week vertel ik iets over een deel van de deken en vandaag is deel 3 aan de beurt, over Star.

Each week I tell something about a part of the blanket. Today is part 3, about Star.


Het derde boek heet Schaduw. Dat deed mij direct besluiten dat ik voor dit deel met de techniek schaduwbreien ging werken. 
Star is de zus die het minst opvalt, ze leeft wat in de schaduw van vooral CeCe, de vierde zus. In dit boek gaat ze op zoek naar haar herkomst en naar zichzelf. 
Bij de techniek schaduwbreien zie je vanuit een bepaalde hoek iets verschijnen, in dit geval een rij sterren. Ik heb nu voor het eerst een figuur in tegengestelde kleuren verwerkt, de ster van Star is precies andersom.

The third book is called The shadowsister. I decided to choose to opt for the illusion knitting techique. 
Star is the sister who stands out the least, she lives in the shadow of her sister CeCe, the fourth sister.
In this book Star goes in search of her origin and herself.
In the technique illusion knitting you see something appear from a certain angle, in this case a row of stars. For the first time I processed a figure in opposite colours, Stars' star is exactly the other way around.
De 7 zussen deken is een gezamenlijk project van Wietske en mij, waarin we tijdens het maken veel inspiratie gedeeld hebben. We verkopen ieder ons eigen ontwerp, via Ravelry.
Bij Wietske lees je vandaag meer over het gehaakte deel van Star.

- Het patroon van de gebreide 7 zussen deken vind je hier
- Het patroon van de gehaakte 7 zussen deken vind je hier.
Alle patronen zijn in het Nederlands, Engels en Duits verkrijgbaar.

Ook leuk: bij De Breibar zijn nu pakketten te koop voor de 7 zussen dekens, kijk hier.
Wil je de dekens in het echt bewonderen? Ze logeren nu bij Sparkelz-Creatief in Zuidhorn.

The 7 sisters blanket is a joint project of Wietske and me, in which we shared a lot of inspiration during the making. We both sell our own design, by Ravelry.
Wietske tells today more about the crocheted part of Star.

- You can find the pattern 7 sisters blanket, the knitted version, here.
- You can find the pattern 7 sisters blanket, the crocheted version, here.
All patterns are available in Dutch, English and German.

De Breibar is now selling yarn packages for the 7 sister blankets, you find them here.
If you want to see the blankets: on this moment they are at Sparkelz-Creatief in Zuidhorn.


Wil je ook over de vorige delen lezen? Klik op de button 🔘
Do you want to read about the other parts? Click on the button 🔘

🔘 Over Maia - About Maia
🔘  Over Ally - About Ally
🔘  Over Star - About Star
🔘  Over CeCe - About CeCe
🔘  Over Tiggy - About Tiggy
🔘  Over Electra - About Electra


Fijne dag / Have an nice day🍀

Liefs van De Breimeisjes 💗💗💗

Reacties zijn van harte welkom! Ik lees ze graag.
Comments are very much appreciated!

4 opmerkingen: